Ghidul de finanțare a împăduririlor prin PNRR

25 nov. 2022. Ghidul a fost publicat pe http://pnrr.mmap.ro/ghiduri-paduri-si-protectia-biodiversitatii/

Cele 325 de milioane de euro disponibile (după modificarea PNRR-ului) pentru împădurirea a 27.000 de ha se vor împărți pe principiul „primul venit, primul servit„, fără criterii de selecție a dosarelor.

Ghidul solicitantului (actualizat în ianuarie 2024) poate fi descărcat în format PDF de la această adresă. Ghidul propriuzis este până la pagina 45, apoi urmează anexele și ghidul de utilizare a aplicației PGI (Program de gestionare a împăduririlor).

Aplicarea pentru finanțare presupune parcurgerea mai multor etape, începând cu crearea contului în aplicația informatică „Program de gestionare împăduriri PNRR” (PGI), care poate fi accesată la adresa de internet https://impaduriripnrr.mmap.ro/.

Important de știut, înainte de toate. Din ghid:

 • Suprafața minimă eligibilă este de  0,5 ha în cazul trupurilor de pădure și 0,1 ha în cazul perderelor forestiere, iar terenul trebuie să fie pretabil pentru împădurire
 • Cadastrul nu e obligatoriu
 • Beneficiarii nu au obligaţia de a schimba categoria de folosinţă a terenului
 • Se poate aplica și cu un teren concesionat sau arendat, încheiat pe minim 20 de ani, cât ține angajamentul.
 • Nu trebuie să vă faceți firmă ca să aplicați.
 • Nu trebuie să prezentați documente justificative pentru cheltuieli
 • Finanțarea este considerabilă. De exemplu, pentru o plantație de stejar suma totală este 19.647 euro pe hectar, din care 6379 euro  pentru înființare, iar pentru întreținere se acordă anual (până la 6 ani) câte o sumă.
 • Terenurile împădurite cu fonduri PNRR vor primi în plus o primă  de 456 de euro/an timp de 20 de ani pentru sechestrarea forestieră a dioxidului de carbon.
 • Terenurile declarate în ultimele 12 luni la APIA beneficiază și de o compensație pentru pierderea de venit agricol de 190 euro/ha/an timp de 12 ani.
 • Elaborarea unui proiect tehnic de împădurire este obligatorie, pentru care trebuie să apelați la serviciile unui inginer silvic atestat. Câteva recomandări de proiectanți veți găsi aici.
 • Dacă vreți să împăduriți mai multe parcele de teren, e suficient un singur proiect tehnic pentru toate, dacă sunt din același județ.
 • Nu sunteți obligați să apelați la o firmă pentru execuția lucrărilor de împădurire, acestea pot fi făcute și cu forțe proprii, dar e obligatoriu să fie făcute sub supravegherea unui inginer silvic atestat, a proiectantului.
 • Garda Forestieră este prima instituție de contact pentru cei care vor să acceseze fonduri pentru împăduriri, ea gestionează și aplicația impaduriripnrr.mmap.ro
 • Data limită de depunere a dosarelor este 23 ianuarie 2026

Problema pentru majoritatea celor care doresc să aplice este că trebuie să-și finanțeze singuri lucrările din primul an sau, la înțelegere cu executanții lucrărilor, să aștepte decontarea lor de către stat pentru efectuarea plăților către aceștia.

Statul decontează în schema de finanțare a împăduririlor prin PNRR costuri standard, nu costurile efective.  Costul standard este o valoare fixă pentru fiecare categorie de lucrări din proiect – care se decontează ulterior efectuării lucrărilor și verificării acestora de către Garda Forestieră – nu se vor prezenta de beneficiari documente justificative.

Despre costurile inițiale, înainte de semnarea contractului de finanțare și ce avans orientativ practică inginerii silvici pentru elaborarea proiectului tehnic de împădurire vă putem spune că am contactat câțiva proiectanți și am primit următoarele răspunsuri:

 1. O firmă din Mehedinți spune că „avansul trebuie să acopere cheltuielile la zi până la încasarea sumelor pe proiectare (adică prima decontare a cheltuielilor, prima 1) + 10 procente din costul standard cu proiectul tehnic care e calculat conform ghidului, plus TVA”.
 2. Un inginer proiectant din Vaslui cu experiență vastă în domeniu spune că cere „avans 30% la începerea lucrărilor de proiectare, iar diferenta de 70% la avizarea proiectului de Garda Forestiera”. Îngrijorarea dumnealui fiind că aplicanții ar putea depune proiectul, dar ar putea abandona lucrările de împădurire.

Negocierea cu proiectanții ca să dați un avans cât mai mic, astfel încăt să vă apucați de lucrările de împădurire cu cât mai mulți bani în buzunar, depinde de dvs. Detalii despre costurile cu proiectul tehnic de împădurire găsiți aici.

Termenul de virare al primilor bani este de 30 de zile de la momentul încărcării în aplicația PGI de către Garda Forestieră a raportului de control, deci după plantare.

Dacă ați decis că programul de împăduriri finanțat prin PNRR este pentru dvs., primul pas este să aflați dacă terenul este pretabil pentru împădurire (vezi aici cum), după ce acesta primește avizul de principiu de la Garda Forestieră puteți merge mai departe să contactați un inginer silvic atestat pentru elaborarea proiectului tehnic de împădurire.

primaimpadurire.ro este un site independent care contribuie la informarea potențialilor beneficiari și susține inițiativele de împădurire în mai multe moduri:

 • Acces rapid și structurat la informațiile cuprinse în Ghidul Solicitantului în secțiunea Împăduriri prin PNRR
 • Harta Silvicultorilor vă poate ajuta cu datele de contact ale tuturor inginerilor silvici atestați și ale firmelor care se ocupă de împăduriri. (O listă a proiectanților ordinată în funcție de recomandările primite de la aplicanți poate fi găsită aici)
 • Harta Pepinierelor Silvice vă poate fi, de asemenea, de ajutor.
 • Aveți ocazia să interacționați cu alți aplicanți și cu ingineri silvici proiectanți pe Grupul de Facebook (pentru discuții legate de ghid și eligibilitate) și Grupul de Whatsapp (pentru discuții mai aplicate, cu oameni hotărâți).
 • Găsim soluții împreună la problemele pe care le întâmpinăm. Împărtășim experiențele, bune sau rele, cu funcționarii responsabili, cu aplicația online, cu proiectanții, cu cei care vor executa lucrările de împădurire sau cu autorizarea plăților.
 • Dacă ceva va merge prost, alături de noi vocea dvs. va fi auzită!
 • Dacă totul va merge bine, ne vom bucura împreună cu dvs.

Etapele derulării schemei de finanțare a împăduririlor prin PNRR

1. crearea de către solicitant a unui cont de utilizator în aplicația informatică PGI – https://impaduriripnrr.mmap.ro/
2. validarea contului de către Garda Forestieră (GF);
3. figurarea de către solicitant, în PGI, a conturului suprafeței propuse pentru împădurit și solicitarea emiterii de către GF a unui aviz de principiu pentru acest amplasament;
4. verificarea amplasamentului și emiterea în PGI a unui aviz de principiu emis de către GF (al cărui model este prevăzut la Anexa nr. 1), faza premergatoare pentru întocmirea proiectului de împădurire;
5. întocmirea unui proiect tehnic de împădurire (al cărui conținut este prevăzut în Anexa nr. 2) de către o persoană atestată;
6. scanarea proiectului și introducerea sa în PGI;
7. depunerea în PGI a cererii de sprijin de către solicitant;
8. verificarea proiectului de către GF și avizarea sa;
9. derularea procedurilor de evaluare a cererii de sprijin de către MMAP;
10. aprobarea cererii de sprijin și întocmirea contractului de finanțare de către MMAP;
11. semnarea contractului de finanțare;
12. efectuarea cronologică de către beneficiar a lucrărilor prevăzute în proiect;
13. anunțarea prin PGI de către beneficiar a finalizării fiecărei etape de lucrări. Lucrarile de intretinere a plantatiei vor fi anunțate individual, în termen de 5 zile de la finalizarea acestora;
14. verificarea lucrărilor realizate de beneficiar. În acest sens, GF va efectua verificări pe teren sau verificări pe baza rapoartelor întocmite de proiectant sau diriginte de șantier, după caz. Raportul proiectantului/ dirigintelui trebuie să ateste conformitatea lucrărilor realizate cu prevederile proiectului tehnic de împădurire. Raportul va fi însoțit de fotografii georefernțiate din piețele de probă amplasate în plantație, iar în cazul lucrărilor care presupun plantarea de puieți și de certificatul de identitate și avizul de însoțire a puieților plantați. Toate acestea se vor transmite pe e-mail către GF.
15. rapoartele de confirmare însoțite de fotografiile georefernțiate, certificatul de identitate și avizul de însoțire a puieților plantați, vor fi încărcate în aplicația informatică PGI de către GF;
16. întocmirea de către GF, prin aplicația informatică PGI, a documentelor de recepție a lucrărilor și de propunere a autorizării plăților pentru lucrările efectuate și recepționate;
17. verificarea în teren a realizării controlului anual al regenerărilor în plantațiile realizate de către GF, pentru confirmarea existenței plantației.
18. Beneficiarii depun la MMAP cereri de transfer pentru solicitarea aferentă primei în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea propunerii de autorizare a plății emise de GF.
19. autorizarea și efectuarea plăților de către MMAP.

Termenul maxim estimat pentru finalizarea verificării unei cereri de sprijin este de 30 zile de la data depunerii.

Garda Forestieră este prima instituție de contact pentru cei care vor să acceseze fonduri pentru împăduriri

Mai jos găsiți datele de contact ale Gărzilor Forestiere, așa cum apar în Anexa 10 a Ghidului solicitantului pentru accesarea fondurilor PNRR pentru împăduriri.

Vezi inginerii silvici atestați pentru elaborarea proiectelor tehnice de împădurire în funcție de numărul de recomandări primite aici.

Sau alege județul din lista următoare:


Inginerul silvic proiectant nu trebuie să fie neapărat din județul în care doriți să împăduriți, dar e bine să căutați să fie dintr-unul din județele care sunt arondate aceleiași structuri teritoriale a Gărzii Forestiere cu cea a județului dvs. așa cum sunt listate mai sus.

Găsiți pe următoarea hartă inginerii silvici atestați pentru efectuarea proiectelor tehnice de împădurire necesare la depunerea cererii de finanțare pentru fondurile PNRR.

Harta afișează implicit doar stratul cu proiectanți ACTIVI, care au primit recomandări pe site sau și-au confirmat disponibilitatea pe grupul de Whatsapp, dar puteți accesa legenda hărții și puteți afișa  și celelalte straturi de date disponibile care conțin toți inginerii silvici și firmele atestate pentru execuția lucrărilor de împădurire. Mai multe informații despre hartă aici..

 

Măsura de investiții din PNRR –  Investiții în noi suprafețe ocupate de păduri inclusiv în păduri urbane și reîmpăduriri – are un buget de 325 milioane de euro și vizează realizarea a 27 000 ha de noi păduri și suprafețe cu vegetație forestieră în zonele vulnerabile la schimbările climatice. Totodată, vor fi finanțate lucrări de împădurire și lucrări de îngrijire a plantațiilor și creștere a suprafeței cu vegetație forestieră în lungul căilor de comunicație, în interiorul aglomerărilor urbane (păduri urbane, inclusiv de tipul mini-pădurilor) în jurul localităților și între câmpurile cu culturi agricole, precum și alte categorii de perdele forestiere de protecție.

Primul ghid de finanțare pentru împăduriri este obiectul schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru Investiții în noi suprafețe ocupate de  păduri”, cu o valoare totală estimată la 500 de milioane de euro. Schema vizează înființarea de trupuri de pădure, cu suprafața minimă de 0,5 ha și perdele forestiere de protecție, cu suprafața minimă de 0,1 ha. Beneficiarii acestei scheme pot fi deținătorii publici sau privați de teren pretabil pentru împădurire, precum și formele asociative ale acestora.

„Schimbările climatice pot fi prevenite și acest fenomen poate fi încetinit doar dacă acționăm pe cele două planuri: reducem emisiile și creștem capacitatea de sechestrare a carbonului la nivel mondial. De aceea, lansarea celor două ghiduri  pentru împăduriri și reîmpăduriri, vine în sprijinul luptei împotriva schimbărilor climatice și, totodată, în sprijinul celor care vor să înființeze suprafețe noi împădurite. Aceste două ghiduri care stau la baza absorbției celor 730 de milioane de euro din PNRR, conțin regulile de cheltuire a fondurilor disponibile pentru împăduriri și reîmpăduriri. Pentru împăduriri, avem un buget de 500 de milioane de euro, ghidul se bazează pe o schemă de ajutor de stat care a fost aprobată de Comisia Europeană, acest buget va fi la dispoziția beneficiarilor publici și privați, indiferent de tipul de proprietate a terenului pe care se face plantarea noii păduri, se pot finanța aceste investiții. În ceea ce privește al doilea ghid de finanțare lansat astăzi în dezbatere publică, finanțăm refacerea suprafețelor forestiere acolo unde fondul forestier a fost afectat de factori biotici, abiotici, de fenomene meteo, furtuni, doborâturi, cu un buget de 100 milioane de euro. Este un nou început pentru pădurile din România, cu un buget fără precedent, care permite ca județele care au suprafețe foarte mici de pădure, să beneficieze de aceste scheme de finanțare, să refacă ecosistemele, să refacă echilibrul natural, ecologic în acele județe. Și celelalte județe care sunt la 10, 20, 30% suprafață forestieră pot fi beneficiare și astfel gama completă de beneficiari este asigurată: persoane fizice, persoane juridice, persoane juridice de drept privat sau de drept public”, a declarat ministrul Barna Tánczos

Cheltuielile eligibile vizează: cheltuieli cu proiectul tehnic de împăduriri, care cuprinde și costurile necesare emiterii tuturor avizelor legale, cheltuieli pentru împrejmuirea plantației forestiere, cheltuieli cu lucrări de înființare a plantației (în aceste costuri sunt incluse și lucrările de pregătire a terenului, care se execută anterior plantării), cheltuieli aferente lucrărilor de întreținere a plantației, cheltuieli  pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor agricole, acordate pentru o perioadă de 12 ani, începând cu anul de înființare a plantației, numai pentru terenurile incluse în blocurile fizice identificate în LPIS, cheltuieli pentru refacerea plantației în cazul apariției unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici.

„Când vine vorba de limitarea efectelor schimbărilor climatice, pădurile constituie o axă de acțiune foarte importantă. Vorbim în PNRR de înființarea de păduri noi, dar și de suport pentru pepiniere, dezvoltarea unor noi tipuri de arbuști care să fie rezilienți la schimbările climatice. Totodată, trebuie să avem în vedere și modul în care manageriem aceste păduri, pentru a limita efectele unor incendii de vegetație, prin lucrări de specialitate. Având în vedere că la nivel european ne confruntăm cu valuri de căldură,  temperaturi record, iar la nivel național avem probleme provocate de secetă, de incendii de vegetație, adoptarea măsurilor care ne ajută să acționăm pentru a limita efectele schimbărilor climatice și a proteja biodiversitatea sunt cu atât mai stringente. Doresc Guvernului și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor mult succes în implementarea PNRR și a proiectelor care vizează protejarea pădurilor și a mediului înconjurător”,  a subliniat Alexandra Bocșe, consilier de stat în cadrul Administrației Prezidențiale.

În ceea ce privește Investițiile în reîmpăduriri, acestea sunt obiectul schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale”, cu o valoare totală estimată la 100 de milioane de euro. Schema a fost aprobată de CE.

Beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat pot fi deținătorii publici sau privați ai unui teren aflat în fondul forestier național care a fost afectat de acțiunea unor incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale, pe o suprafață de minim 0,5 ha de împădurit, indiferent de mărime, precum și formele asociative ale acestora.

Cheltuielile eligibile vizează toate serviciile, materialele și lucrările necesare instalării și conducerii plantației până la atingerea stării de masiv, respectiv: pregătirea terenului pentru plantare, împădurirea propriu-zisă,           întreținerea plantațiilor, serviciile de asistență tehnică prestate de personalul silvic pentru plantația respectivă, care sunt cuprinse în devizul de execuție,

costuri pentru refacere în cazul manifestării unor evenimente produse de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale, constatate conform prevederilor legale de către autoritățile publice.

 

În ceea ce privește investițiile în noi suprafețe ocupate de păduri, inclusiv în păduri urbane și reîmpăduriri, bugetul de 730 milioane de euro este repartizat astfel:

 • 500 de milioane de euro -„Sprijin pentru Investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”;
 • 100 de milioane de euro – „Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale”;
 • 5 milioane de euro prin schema de ajutor de minimis – Reîmpăduriri realizate începând cu 1 februarie 2020 și până la data aprobării schemei de ajutor de stat;
 • 95 de milioane de euro – Înființarea de perdele forestiere de protecție a căilor de comunicații conform Legii nr.289/2002 și pentru împădurirea terenurilor degradate conform Legii nr.100/2010;
 • 30 de milioane de euro – pentru păduri urbane.

Ca urmare a acestor investiții, până la finalul anului 2023, se vor realiza lucrări de împădurire și reîmpădurire pe o suprafață de 25.000 ha, urmând ca în perioada 2024-2026 să se realizeze alte 31.000 ha de lucrări de împădurire și reîmpădurire. Totodată, până în 30 Septembrie 2022 se va elabora și adopta Strategia Forestieră Națională, care va stabili norme obligatorii pentru împădurire și reîmpădurire, păduri și suprafețe cu vegetație forestieră în zonele vulnerabile la schimbările climatice, iar până pe 30 septembrie 2024 cel puțin 90 pepiniere noi și renovate vor fi operaționale în conformitate cu cerințele legale stabilite în Strategia Forestieră Națională.

Bugetul total alocat Componentei C2 din PNRR – Păduri și biodiversitate – este de 1,173 de miliarde de euro, din care 730 milioane de euro sunt prevăzute pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri, inclusiv în păduri urbane și reîmpăduriri, 50 de milioane de euro pentru investiții în pepiniere și tehnologii moderne de producere a puieților, iar 1 milion de euro va fi destinat reformării domeniului forestier.

Ghidurile de finanțare au fost publicate pe http://pnrr.mmap.ro/ghiduri-paduri-si-protectia-biodiversitatii/

Intră pe grupul de Facebook asociat site-ului, spune-ne cu ce te putem ajuta și hai să împădurim!

Dacă intențiile dvs. în privința aplicării la finanțare sunt serioase, vă invităm să vă alăturați grupului de Whatsapp accesând acest link. Veți găsi pe grup zeci de consultanții și inginerii silvici care elaborează proiecte tehnice de împădurire. Ei vă pot răspunde punctual fiecărei întrebări și vă pot asista pe toată perioada derulării proiectului.

30 de răspunsuri la “Ghidul de finanțare a împăduririlor prin PNRR

 1. Buna ziua! Am studiat bine ghidul de finantare pt. masura ,,Prima impadurire,, si ,,impaduriri prin PNRR,, indeplinesc conditiile pentru ambele scheme, si, cu ajutorul dvs, sper sa accesez pt. 10ha, impadurire prin PNRR.
  Doresc sa lamuresc urmatorul aspect; pentru imprejmuire as dori sa folosesc ca stalpi de sustinere spalieri din beton armat(mult mai rezistenti decat orice stalp lemn esenta tare) si in loc de sarma ghimpata neagra PLASA GARD IMPLETITA din otel galvanizat-clasica ochi de 5x5cm-logic ambele materiale sunt mai trainice cu o perioada de folosinta mult mai lunga, bineinteles mai scumpe dar constien ca si costul a 100ml imprejmuire nu va fi eligibil mai mare decat cel specificat in ghid…L a spalieri, costul actual de achizitie ar fi acceptabil de suportat, dar sa schimbi 1500ml plasa impletita galvan pentru a achizitiona sarma ghimpata, NU, mai ales dupa ce pretul ei-plasa gard- a crescut de 3 ori…Va rog contact pt. mai multe consultatii 0723433560

 2. Buna ziua! As avea o intrebare legata depsre amplasament. Daca am primit confirmarea de la Garda Forestiera privind aprobarea amplasamentului, dar ulterior m-am decis sa micsorez dimensiunea acestuia, cum se poate proceda? Tin sa mentionez ca amplasamentul este alcatuit din 2 parcele, una de aproximativ 0,61 ha, iar cealalta de aproximativ 2,5 ha. La parcela ulterioara as dori sa modific suprafata din 2,5 ha in 2 ha, pastrand locatia acestuia.

   1. Bună ziua
    Aş dori să reînpăduresc 1 ha de teren cu salcîm
    Am cumpărat terenul sînt ceva gorun mai rar adică 20mp cîte unu
    Find teren abrupt e bun pentru salci
    Dacă pot obține suvenți pentru plantare?

    1. Găsiți condițiile de eligibilitate a terenurilor în ghidul pentru REÎMPĂDURIRI la pagina 16.
     https://pnrr.mmap.ro/ghiduri-paduri-si-protectia-biodiversitatii/

     Și zice așa: b) pădurea de pe terenul respectiv, a cărui suprafață compactă este de minim 0,5 ha, să fi fost afectată INTEGRAL, anterior accesării schemei, de incendii forestiere, fenomene meteorologice
     nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme
     dăunătoare sau de evenimente catastrofale, iar terenul să nu fi fost reîmpădurit;

 3. Am un teren de 3 ha situat in limita cu fondul forestier National din cele 3 ha 1 este împădurit cu diferite specii dintre care aproximativ 70 % sunt nevaloroase (SALCIE, PLOP )restul suprafeței este infestat cu bălării spini păducel etc! as dori sa curat si sa împăduresc cele 2 ha !
  Sar putea obține fonduri pentru așa ceva?

 4. Buna ziua! Sunt și eu interesat de aceste împăduriri și as dori mai multe informații la numărul de telefon dacă ma poate ajuta cineva! 0724442771

 5. Buna ziua,
  Doresc sa cumpar un teren de 4 ha. cum aflu daca e eligibil deaorece eu il iau doar daca e eligibil pentru impadurire.

  Va multumesc

  1. Puteți ruga proprietarul să ceară aviz provizoriu de împădurire din aplicație. Se dă foarte repede, chiar în cursul aceleași zi în unele cazuri. Doar la pășuni sunt restricții și anume la cele cu înaltă valoare naturala. În arii protejate e posibil să fie mai complicată procedura de avizare…

   1. Buna ziua,

    Se poate accesa ptr mai multe parcele de fânaț, păsune , care insumeaza 3ha dar formate din bucati de 0.4 , 0.6 ha.

    Multunesc

 6. Buna ziua, doresc sa stiu daca am in concesiune teren de la primarie , beneficiez pe langa prima de impadurire si primele de intretinere timp de 6 ani ?

  1. Dacă Primăria e de acord să vă dea terenul în folosință pe minim 20 de ani și să specifice în contract că e cu scopul împăduririi, da. Oricum, s-a schimbat schema de finanțare și acum au și primăriile decontate lucrările de întreținere.

 7. Buna ziua! doresc sa aflu daca pt. o impadurire pe teren arabil sunt necesare obtinerea de avize de la diverse institutii si care ar fi acelea in acest caz. .Este necesara scoaterea din circuitul agricol? daca terenul e amenajat cu lucrari de imbunatatiri funciare tb. obtinut aviz pt. scoatere din circuitul agricol sau nu? ce acte tb. in acest caz? daca sunt finantate prin pndr aceste impaduriri, cum se procedeaza in astfel de cazuri?

 8. Bună ziua! Dețin 2,3 ha, care sunt înscrise la APIA pe numele meu, doresc să mai cumpăr cel puțin 2 ha pentru a accesa fondurile pentru prima împădurire, există vreo condiție de accesare și a le introduce în proiect pe aceste 2ha cumpărate recent și care nu sunt înscrise pe numele meu la APIA? Cum se procedează cu subvenția de sechestrare de teren?

  1. Nu contează cine le-a avut la APIA. Dacă aveți dreptul de utilizre al terenului, pueți aplica. Prima pentru sechestrarea forestieră a carbonulu se dă pentru toate proiectele de împădurire cu fonduri PNRR. Se face cerere de plată în fiecare an.

 9. Buna ziua,
  in cazul in care o primarie a incheiat contract cu ministerul pentru impadurire, pentru efectuarea lucrarilor intentioneaza sa incheie contract cu o firma agreata.
  Trebuie sa urmeza procedura de achizitie prin SEAP (procedura simplificata) sau se poate prin achizitie directa ( incheie contract cu firma specializata/autorizata in impadurire) fara licitatie?
  Va multumesc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *