Ce documente trebuie să conțină dosarul pentru împădurirea unui teren cu fonduri PNRR

Pentru persoane fizice, documentele necesare întocmirii cererii de sprijin sunt enumerate mai jos.

Documentele necesare întocmirii cererii de sprijin sunt diferite, în funcție de tipul beneficiarilor, astfel:

Pentru persoane fizice:

 1. Actul de identitate al persoanei fizice – se depune în formă scanată la deschiderea contului de utilizator în aplicație;
 2. Doar dacă este cazul: împuternicire pentru o altă persoana fizică desemnată în relația cu MMAP, cu menționarea scopului şi a perioadei pentru care a fost emisă împuternicirea și actul de identitate al împuternicitului– se depun în formă scanată la deschiderea contului de utilizator în aplicație;
 3.  Proiectul tehnic de împădurire – se depune în formă scanată în aplicație;
 4. Actul doveditor privind deținerea terenului, care poate fi, după caz, unul din următoarele tipuri de documente: extras de carte funciară, titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, act de donație, certificat moștenitor, etc. sau orice alt document care atestă deținerea sau posesia terenului respectiv (proces verbal de punere în posesie, extras din Registrul Agricol etc.)– anexă la proiect;
 5. Declarație pe propria răspundere de confirmare a faptului că deținătorul este și utilizator al terenului sau copie după documentul privind dreptul de utilizare a terenului (contract de arendă, de concesiune, de comodat etc.) ce cuprinde, prin conținutul său, acordurile deținătorului și al utilizatorului pentru împădurire – anexă la proiect;
 6. Adeverința de la Primărie privind identificarea și modul de utilizare a terenului – anexă la
  proiect;
 7. Declaraţie pe propria răspundere privind situația juridică a terenului referitoare la lipsa litigiilor– anexă la proiect;
 8. Adeverință de la primărie/consiliu județean privind neincluderea terenului în proiecte de interes național, județean sau local – anexă la proiect;
 9.  Actul de reglementare emis de APM pentru împădurirea terenului agricol. – anexă la proiect
 10. Dovada unui cont bancar activ, deschis la o bancă din România – la depunerea cererii de
  sprijin.

Pentru persoane juridice sau alte forme asociative, lista documentelor necesare se găsește în ghid la pagina 37.

Intră pe grupul de Facebook asociat site-ului, spune-ne cu ce te putem ajuta și hai să împădurim!

Dacă intențiile dvs. în privința aplicării la finanțare sunt serioase, vă invităm să vă alăturați grupului de Whatsapp accesând acest link. Veți găsi pe grup zeci de consultanții și inginerii silvici care elaborează proiecte tehnice de împădurire. Ei vă pot răspunde punctual fiecărei întrebări și vă pot asista pe toată perioada derulării proiectului.

11 răspunsuri la “Ce documente trebuie să conțină dosarul pentru împădurirea unui teren cu fonduri PNRR

 1. Buna ziua, terenurile încadrate în categoria „pajiști permanente”/pășuni sau fânețe din zona de munte și pt care se obțin subvenții de la APIA sunt eligibile pentru finanțare?
  Mulțumesc

  1. Pagina 5 din ghid:

   „a) teren pretabil pentru împădurire – reprezintă o suprafață de teren agricol din categoriile de folosință teren arabil, pajiști permanente și culturi permanente și care poate fi împădurită, conform prevederilor unui proiect tehnic întocmit special în acest scop;”

   1. Dețin cu acte în regula suprafață de 3 h mar interesa proiectul de împădurire cu cine eau legătură la botosani unde mă adresez

    1
    0
  1. „Pentru împrejmuiri mai întâi se va stabili necesitatea amplasării lor, iar în cazul în care sunt necesare, proiectarea se va efectua la nivel de trup de pădure, utilizându-se modelul prezentat în anexa nr. 10. În cazul în care nu este propusă execuția unei împrejmuiri, terenul va fi delimitat prin borne, ce vor fi amplasate în punctele caracteristice de inflexiune a conturului. Pentru perdelele forestiere de protecție nu se va putea propune executarea împrejmuirilor.”

   Pagina 28 din Ghidul de finanțare a împăduririlor prin PNRR

   1. Buna ziua sunt interesat sa plantez o suprafata de 2 ha de faneata unde trebuie sa ma adresez pentru acest proiect? Tot la garda forestiera?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *