Ce documente trebuie să conțină dosarul pentru împădurirea unui teren cu fonduri PNRR

Pentru persoane fizice, documentele necesare întocmirii cererii de sprijin sunt enumerate mai jos. Pentru persoane juridice sau alte forme asociative lista documentelor necesare se găsește și în Ghidul solicitantului.

1. Actul de identitate a persoanei fizice – se depune în formă scanată la deschiderea contului de utilizator în aplicație;

2. Doar dacă este cazul: împuternicire pentru o altă persoana fizică desemnată în relația cu MMAP, cu menționarea scopului şi a perioadei pentru care a fost emisă împuternicirea și actul de identitate al împuternicitului– se depun în formă scanată la deschiderea contului de utilizator în aplicație;

3. Proiectul tehnic de împădurire – se depune în formă scanată în aplicație;

4. Actul doveditor privind deținerea terenului, care poate fi, după caz, unul din următoarele tipuri de documente: titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, act de donație, certificat moștenitor, proces verbal de punere în posesie, extras din Registrul Agricol sau altul asemenea – anexă în proiect;

5. Declarație pe propria răspundere de confirmare a faptului că deținătorul este și utilizator al terenului sau Documentul privind dreptul de utilizare a terenului (contract de arendă, de

6. Adeverința de la Primărie privind identificarea și modul de utilizare a terenului – anexă în proiect;

7. Declaraţie pe propria răspundere privind situația juridică a terenului referitoare la lipsa litigiilor de proprietate – anexă în proiect;

8. Adeverință de la primărie privind neincluderea terenului în proiecte de interes național, județean sau local – anexă în proiect;

9. Documentul emis de APM privind actul de reglementare pentru împădurirea terenului agricol. – anexă în proiect

10. Dovada unui cont bancar activ, deschis la o bancă din România – la depunerea cererii de sprijin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.