Cele mai importante modificări aduse ghidului de finanțare a împăduririlor prin PNRR. UAT-urile primesc bani și pentru lucrările de întreținere.

Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri” a fost modificată la finalul anului 2023 prin OM 3180/2023 (M.Of. nr. 1153/20.12.2023), iar ghidul de finanțare pentru împăduriri a fost modificat prin OM 3181/2023 (M.Of. nr. 1153/20.12.2023).

Toate modificările aduse ghidului sunt marcate în acest document :  Ghid_specific_PNRR_2022_C2_I.1.A_actualizat_ian_2024.docx

Cele mai importante sunt următoarele:

1.

În schema de împăduriri, următorii termeni se definesc astfel:

a) teren pretabil pentru împădurire – reprezintă o suprafață de teren agricol din categoriile de folosință teren arabil, pajiști permanente și culturi permanente și care poate fi împădurită, conform prevederilor unui proiect tehnic întocmit special în acest scop;
a) teren pretabil pentru împădurire – reprezintă o suprafață de teren agricol din categoriile de folosință teren arabil, pajiști permanente și culturi permanente cu excepția pajiștilor naturale permanente, zonelor umede și altor terenuri agricole cu o valoare naturală ridicată, și care poate fi împădurită, conform prevederilor unui proiect tehnic întocmit special în acest scop; (modificat prin pct. 2 al OM 3181/2023)


2.

Sprijinul financiar se acordă sub forma unor costuri standard, cu valoare fixă, care acoperă următoarele costuri eligibile:

f) dacă este cazul, costurile pentru refacerea plantației în situația apariției unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici.

f) dacă este cazul, costurile pentru refacerea plantației în situația apariției unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici pe durata primului an de vegetație (modificat prin pct. 5 al OM 3181/2023)


3.

–       Toate amplasamentele care aparțin aceluiași deținător vor face obiectul întocmirii unui singur proiect. Poate fi admisă depunerea de către solicitant a unor proiecte distincte în cazul în care amplasamentele se află în județe diferite, care sunt arondate în două sau mai multe GF sau care se depun în ani diferiți.

–       Toate amplasamentele care aparțin aceluiași deținător vor face obiectul întocmirii unui singur proiect. În mod excepțional și în cazuri temeinic justificate, poate fi admisă includerea amplasamentelor în cadrul mai multor proiecte caz în care, costul standard aferent proiectării va fi corespunzător unui singur proiect cu suprafața cumulată a tuturor amplasamentelor care aparțin aceluiași deținător, indiferent de numărul de proiecte întocmite. În cazul în care proiectele se depun în ani diferiți, costul standard aferent proiectării se determină pentru fiecare proiect în parte (modificat prin pct. 6 al OM 3181/2023)


4.

Pentru terenurile pretabile pentru împădurire deținute de unităţile administrativ teritoriale (UAT), alți deținători publici sau asociaţii ale acestora, în conformitate cu prevederile Orientărilor Uniunii Europene privind acordarea ajutoarelor de stat, sprijinul va acoperi numai costurile standard prevăzute pentru proiectare, instalare și împrejmuire.

Atenție – nu beneficiază de sprijinul acordat pentru întreținerea plantațiilor: (eliminat prin pct. 8 al OM 3181/2023)


5.

După instalarea plantației, în anii 2 și 3, pot apărea pierderi de puieți, care sunt considerate normale și pentru care nu sunt necesare justificări, iar procentul acestora este prevăzut de normele tehnice în vigoare și vor fi preluate ca proporție în cadrul proiectului tehnic de împădurire.

Pe lângă aceste pierderi normale, pot apărea și alte pierderi, produse de evenimente datorate unor factori biotici sau abiotici, care trebuie constatate de către autorităţile publice desemnate conform prevederilor OM nr. 766/ 2007[1].

După instalarea plantației, pierderile de puieți care se încadrează în limitele prevăzute de normele tehnice în vigoare, sunt considerate normale, nefiind necesară justificarea lor. Costul acestor pierderi este deja inclus în costul standard aferent întreținerilor din anii 2 și 3.

Pierderile produse de evenimente datorate unor factori biotici sau abiotici, care depășesc limitele prevăzute de normele tehnice în vigoare, trebuie constatate de către autorităţile publice desemnate conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 766/ 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare şi aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători fondului forestier naţional, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional şi obiectivelor instalate în acestea. (modificat prin pct. 10 al OM 3181/2023)


 

Intră pe grupul de Facebook asociat site-ului, spune-ne cu ce te putem ajuta și hai să împădurim!

Dacă intențiile dvs. în privința aplicării la finanțare sunt serioase, vă invităm să vă alăturați grupului de Whatsapp accesând acest link. Veți găsi pe grup zeci de consultanții și inginerii silvici care elaborează proiecte tehnice de împădurire. Ei vă pot răspunde punctual fiecărei întrebări și vă pot asista pe toată perioada derulării proiectului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *