Nucul negru va fi inclus pe lista speciilor din programul Prima Împădurire

Lista speciilor forestiere de arbori şi arbuşti utilizate în lucrările de împăduririe prin programul Prima Împădurire va fi completată  cu includerea de noi specii, inclusiv cu nucul negru (Juglans Nigra)”.  (Nucul comun se află deja pe lista.)

Informația vine de la Agrointeligența și este rezultatul muncii de convingere pe care fermierul Ștefan Muscă a dus-o în ultimele 6 luni cu ministerele implicate în derularea programului.

”Este un nuc care nu produce fructe, produce numai lemn pentru mobilă, iar pe plan mondial nu se acoperă decât 20% din necesarul de lemn. De acum înainte mergem la APIA, depunem o cerere pentru prima împădurire, după care vin ei, îți măsoară terenul, te apuci de plantat. Bineînțeles că se va face un proiect tehnic pe care-l depunem, noi pe banii noștri ne înființăm cultura. După aceea, vine garda forestieră, face un proces verbal, dă dosarul către APIA care face plata. Vom primi în primul an 4.000 de euro pe hectar pentru plantat, după care,timp de 12 ani de zile, subvenție pentru întreținere. Profitul de pe un hectar de nuc forestier bine întreținut poate ajunge la un milion de euro pe hectar, la un preț de 2.000 de euro metrul cub”, a explicat Ștefan Muscă.

Scopul este ca banii alocați pentru  programul Prima Împădurire să nu se mai întoarcă la comunitatea europeană.

”Vreau să plantez și eu 4-5 hectare cu nuc negru. Mulți nu știu care sunt beneficiile. La Târgu Jiu am început să fac demersuri, am discutat cu fermierii, după ce își fac cererile la APIA, voi merge personal cu un consultant și un proiectant de la Roșiori de Vede ajutăm oamenii să își facă proiectele. Nu vreau să am niciun beneficiu. Este o victorie foarte mare, am și altele în plan. Până în februarie, oamenii pot depune cererile pentru împădurire și promisiunea domnului ministru a fost că imediat, în maxim 2 săptămâni de zile redeschide sesiunea. Acești bani s-au întors la comunitatea europeană pe fiecare an. Nu vreau să mai pierdem bani europeni pentru prima împădurire. La noi s-au tăiat și s-au vândut sute de hectare de pădure și nu s-a pus în loc nimic”, a adăugat Ștefan Muscă.

Alocarea financiară pentru sesiunea 6 a subMăsurii 8.1 „Prima împădurire” este de 6.537.930 euro, iar cererile se depun până pe 28 februarie 2022. (Suma alocată ajunge pentru împădurirea a aproximativ 400 de hectare)

 

Iată care sunt IN MOMENTUL DE FAȚĂ speciile forestiere de arbori și arbuști utilizate în lucrările de împăduriri în cadrul măsurii, pentru realizarea de trupuri de pădure, conform anexei 8 din Ghidul Solicitantului pentru subMăsura 8.1 „Prima împădurire”

 

ARBORI

Denumire populară Denumire latină Specii de bază Simbol
Stejar pedunculat Quercus robur B St
Stejar pufos Quercus pubescens B St.p
Stejar brumăriu Quercus pedunculiflora B St.b
Cer Quercus cerris B Ce
Gârniţă Quercus frainetto B
Gorun Quercus petraea B Go
Fag Fagus sylvatica B Fa
Păr sălbatic Pirus pyraster
Cireş sălbatic Prunus avium B Ci
Măr Malus sylvestris
Nuc comun Juglans regia B Nu
Mesteacăn Betula pendula B Me
Ulm de camp Ulmus minor B Ul.c
Ulm de Turkestan Ulmus pumila B Ul.t
Ulm de munte Ulmus glabra B Ul.m
Tei argintiu Tilia tomentosa B Te.a
Tei de deal (pucios) Tilia cordata B Te.p
Tei cu frunza mare Tilia platyphyllos B Te.m
Anin negru Alnus glutinosa B An.n
Anin alb Alnus incana B An
Mojdrean Fraxinus ornus B Mj
Frasin comun Fraxinus excelsior B Fr
Frasin cu frunză îngustă Fraxinus angustifolia B Fr.î
Frasin pufos Fraxinus pallisiae Fr.p
Salcie albă Salix alba B Sa
Salcie căprească Salix caprea Sa.c
Salcie plesnitoare Salix fragilis Sa.p
Salcâm Robinia pseudoacacia B Sc
Glădiţă Gleditsia triacanthos B Gl
Carpen Carpinus betulus B Ca
Cărpiniţă Carpinus orientalis Cr
Castan Castanea sativa Cas

 

Plop alb Populus alba B Pl
Plop negru Populus nigra B Pl.n
Paltin de câmp Acer platanoides B Pa
Paltin de munte Acer pseudoplatanus B Pa.m
Arţar tătăresc Acer tataricum B Ar
Jugastru Acer campestre B Ju
Scoruş Sorbus aucuparia Sr
Sorb Sorbus torminalis B Sb
Molid Picea abies B Mo
Brad Abies alba B Br
Larice Larix decidua B La
Pin silvestru Pinus sylvestris B Pi
Pin negru Pinus nigra B Pi.n
Zâmbru (pin cembra) Pinus cembra B Pi.c
Ienupăr Juniperus communis B Ip

 

ARBUŞTI

Denumire populară Denumire latină Specii de bază Simbol
Alun Corylus avellana Al
Alun turcesc Crylus colurna Al.t
Păducel Crataegus monogyna Pd
Corn Cornus mas Co
Coacăz negru Ribes nigrum Czn
Măceş Rosa canina Mc
Călin Viburnum opulus
Liliac Syringa vulgaris Ll
Cătină albă Hippophae rhamnoides Ct
Lemn câinesc Ligustrum vulgare Lc
Scumpie Cotinus coggyria Sp
Sălcioară Eleagnus angustifolia Sl
Sânger Cornus sanguinea
Cătină roşie Tamarix ramosissima Ct.r
Paţachină Rhamnus frangula Pt
Jneapăn Pinus mugo B Jn
Vişin Prunus cerasus Vi

Speciile forestiere de arbori și arbuști utilizate în lucrările de împăduriri în cadrul măsurii, pentru realizarea de perdele forestiere de protecție sunt:

Denumire populară Denumire latină Specii de bază Simbol
Stejar pedunculat Quercus robur B St
Stejar pufos Quercus pubescens B St.p
Stejar brumăriu Quercus pedunculiflora B St.b
Cer Quercus cerris B Ce
Măr Malus sylvestris
Nuc comun Juglans regia B Nu
Ulm de Turkestan Ulmus pumila B Ul.t
Tei argintiu Tilia tomentosa B Te.a
Tei de deal (pucios) Tilia cordata B Te.p
Tei cu frunza mare Tilia platyphyllos B Te.m
Salcâm Robinia pseudoacacia B Sc
Glădiţă Gleditsia triacanthos B Gl
Paltin de camp Acer platanoides B Pa
Paltin de munte Acer pseudoplatanus B Pa.m
Arţar tătăresc Acer tataricum B Ar
Jugastru Acer campestre B Ju
Pin negru Pinus nigra B Pi.n
Vişin turcesc Prunus mahaleb B Vi.t
Păducel Crataegus monogyna Pd
Sânger Cornus sanguinea
Scumpia Cotynus coggygria Sp
Liliac Syringa vulgaris Ll
Cătină roşie Tamarix ramosissima B Ct.r
Sălcioară Eleagnus angustifolia B Sl
Oţetarul roşu Rhus typhina Ot
Socul negru Sambucus nigra So.n
Maclura Maclura pomifera Mr

Intră pe grupul de Facebook asociat site-ului, spune-ne cu ce te putem ajuta și hai să împădurim!

Dacă intențiile dvs. în privința aplicării la finanțare sunt serioase, vă invităm să vă alăturați grupului de Whatsapp accesând acest link. Veți găsi pe grup zeci de consultanții și inginerii silvici care elaborează proiecte tehnice de împădurire. Ei vă pot răspunde punctual fiecărei întrebări și vă pot asista pe toată perioada derulării proiectului.

3 răspunsuri la “Nucul negru va fi inclus pe lista speciilor din programul Prima Împădurire

  1. Buna ziua ! Si eu vreau sa planteze nuc negru,dar nu stiu de unde se iau puietii sau fructul ca să-mi produc puietii, daca are cineva o sursa va rog să-mi comunicați si mie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *