Redirecţionează 3,5 % din impozitul pe venit pentru Asociația "100% pentru mediu". Termenul limită pentru trimiterea declarației la ANAF este 25 Mai. Completează declarația online și ne ocupăm noi de restul, durează 2 minute. Mulțumim!

Împădurirea terenurilor degradate prin PNRR se face fără includerea în fondul forestier pe perioada angajamentului de 20 de ani

OUG nr. 112/2021 modifică articolul 7 din Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate astfel încât elimină următorul paragraf al articolului 7: „(3) Încheierea contractelor de administrare sau de servicii silvice, după caz, a terenurilor prevăzute la alin. (1) se realizează la data trecerii acestora în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, pentru terenurile proprietate publică a statului, şi în termen de maximum 30 de zile de la recepţia lucrărilor de împădurire, pentru arboretele din perimetrele de ameliorare instalate pe alte terenuri decât cele ale statului.”

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 177/2022 introduce o nouă categorie de folosință. „Pentru realizarea acestor împăduriri este necesară instituirea unei noi categorii de vegetație forestieră din afara fondului forestier național, și anume: “culturi agroforestiere de pe terenuri agricole”, având în vedere interesul fermierilor de a realiza asemenea tipuri de împăduriri”

„Un lucru foarte important nu intrăm în fond forestier cu aceste suprafețe. Am creat o nouă categorie de folosință, terenurile agro-silvice. Nu se aplică din a doua zi regulamentul sau regulile de fond forestier, este o zonă mai flexibilă. Tocmai pentru că exista o reticență din partea fermierilor am înființat această nouă categorie de folosință. Și 20 de ani o să stea aceste terenuri în această categorie de terenuri – A spus Ministrul Mediului într-un interviu Agrostrategia din 27 decembrie 2022

 

Dacă e să începem o campanie promovare a împăduririlor pe terenuri degradate private de dimensiuni mici, așa cum ne-am propus prin crearea acestui site, ar fi bine să vedem mai întâi cum și cât s-a împădurit în România în ultima perioadă.

Activitatea de regenerare a fondului forestier nu poate cădea cu totul în sarcina statului (Romsilva) sau a ONG-urilor. E momentul ca proprietarii de terenuri mai mult sau mai puțin degradate (agricole și neagricole) să investească în împăduriri sau să-și vândă/doneze terenurile celor care vor și pot să împădurească.

Pe 11 mai 2021, reportajul Recorder despre campania de împăduriri din 2020 ne arăta o altă realitate decât cea promovată de Ministerul Mediului. Din 11 locații vizitate, unde pe site-ul dedicat campaniei de impaduriri din 2020 al Ministerului Mediului apărea că s-au plantat puieți în acel an, doar pe 5 s-au găsit într-adevăr puieți.

Guvernul reacționează și pune în dezbatere publică o ordonanță de urgentă o lună mai târziu, iar pe 5 octombrie 2021 intră în vigoare Ordonanţa de urgenţă nr. 112/2021 pentru modificarea Legii nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate. Nota de fundamentare ne răspunde la o întrebare cu răspunsuri alunecoase:

Cât se împădurește în România?

„În perioada 1990-2020 s-au realizat lucrări de împăduriri la nivel naţional pe suprafaţa de 387 mii ha, din care în vederea extinderii suprafeţelor de pădure s-au realizat 47 mii ha împăduriri pe terenuri degradate şi perdele forestiere de protecţie, iar în ultimii ani suprafeţele de terenuri agricole degradate împădurite au scăzut constant, de la 2.355 ha în anul 2014 la mai puţin de 200 ha în anul 2020.” potrivit notei de fundamentare a OUG nr. 112/2021.

Mai departe, nota de fundamentare spune că „în anul 2020 s-au constituit perimetre de ameliorare la nivel naţional numai pentru suprafaţa de 283 ha, iar în anul 2021 (primăvară 2021) numai pentru suprafaţa de 42 ha datorită prevederilor legale actuale cu privire la identificarea terenurilor degradate” 

Ca să fie mai clar. Din totalul suprafețelor împădurite, cele 387 mii ha din ultimii 30 de ani, cea mai mare parte sunt împăduriri s-au făcut pe locul unor foste păduri tăiate la ras și doar 47 mii ha / 30 de ani au fost întradevăr plantări care contează, cele care exitind fondul forestier, prin impădurirea terenurilor degradate.

În urma plantărilor din primavara anului 2021, fondul nostru forestier are ocazia să crească cu doar 42 de hectare. Și spunem „are ocazia să crească” și nu „a crescut” pentru că se întâmplă de multe ori ca puieții să nu se prindă dacă nu se intervine cu irigații în perioadele secetoase.

 

 

Intră pe grupul de Facebook asociat site-ului, spune-ne cu ce te putem ajuta și hai să împădurim!

Dacă intențiile dvs. în privința aplicării la finanțare sunt serioase, vă invităm să vă alăturați grupului de Whatsapp accesând acest link. Veți găsi pe grup zeci de consultanții și inginerii silvici care elaborează proiecte tehnice de împădurire. Ei vă pot răspunde punctual fiecărei întrebări și vă pot asista pe toată perioada derulării proiectului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *