Curtea de conturi a publicat auditul cu tema „Prevenirea și combaterea efectelor schimbărilor climatice în agricultura românească”. Concluziile sunt dureroase.

Un audit realizat de Curtea de Conturi a României  a scos la iveală o serie de deficiențe cu privire la instituirea măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea efectelor schimbărilor climatice în agricultură.

Concluziile auditului:

Cu toate că era o obligație impusă prin lege nu a fost elaborat și adoptat un program național pentru împădurirea terenurilor degradate. MMAP și MADR nu au identificat studiile, documentațiile sau alte asemenea prin care au fost inventariate cele 2.000.000 ha de terenuri din afara fondului forestier apte pentru împădurire la care se face referire în Codul silvic. La nivel național nu există un inventar real, centralizat și asumat de autoritățile cu atribuții și responsabilități, al terenurilor degradate, deși în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2010, inventarierea terenurilor degradate constituie o obligație permanentă. În perioada 2010-2022 s-au realizat împăduriri, în perimetre de ameliorare a terenurilor degradate preluate în fondul forestier național, doar pe suprafața de 1.021 ha.

În perioada 2016-2022 nu s-au mai împădurit terenuri agricole degradate. Raportat la cele 495.421 ha de terenuri degradate din România, pe care le identifică statisticile oficiale (la nivelul anului 2014), suprafața realizată prin împădurirea terenurilor degradate este nesemnificativă. Mai mult, având în vedere gradul redus de împădurire din perioada 2010-2022, auditul are rezerve rezonabile cu privire la realizarea, până în anul 2035, a țintei prevăzută în Codul silvic, de „împădurire a unor terenuri cu altă destinație decât cea silvică, în suprafață de 2 milioane ha”.

Nu a fost aprobat și implementat un program național pentru realizarea perdelelor forestiere de protecție a terenurilor agricole, similar celui pentru protecția autostrăzilor şi drumurilor naţionale. În lipsa unei organizări centrale și coordonate, a unei strategii și plan de măsuri specifice pentru realizarea rețelei de perdelelor forestiere și a unui plan național de replantare și împădurire coordonat intersectorial, obiectivele urmărite prin PNDR nu au fost atinse

Recomandările Curții de conturi au vizat ca MADR, în colaborare cu autoritățile și instituțiile publice cu atribuții și responsabilități în domeniu (MMAP, administrația locală) să întreprindă demersurile necesare pentru efectuarea inventarierii terenurilor agricole degradate care pot fi ameliorate prin împădurire, inventarierea necesarului de perdele forestiere de protecție a terenurilor agricole, precum și elaborarea unei strategii naționale și a unui program /plan coerent de implementare a acesteia, în scopul realizării împăduririi terenurilor agricole degradate și înființării de perdele de protecție.

Curtea de Conturi a formulat o serie de recomandări, printre care:

– consolidarea capacității instituționale a MADR pentru gestionarea integrată și coordonată a activităților specifice privind prevenirea și combaterea efectelor schimbărilor climatice în agricultură, elaborarea procedurilor operaționale și a regulamentelor, procedurilor și instrucțiunilor proprii pentru tipurile de risc pentru care MADR are calitatea de autoritate cu rol principal și secundar;

– efectuarea demersurilor necesare pentru elaborarea unei strategii unitare de reducere a efectelor secetei, prevenirea și combaterea degradării și deșertificării terenurilor agricole, clarificarea și armonizarea legislației și regulamentelor în domeniu;

– integrarea programelor de reabilitare și modernizare a infrastructurii de irigații, a sistemelor de desecare/drenaj și de combatere a eroziunii solului, într-o strategie națională care să reflecte viziunea Guvernului în ceea ce privește eficientizarea, modernizarea și/sau extinderea infrastructurii de îmbunătățiri funciare, în scopul adaptării agriculturii la schimbările climatice și reducerii efectelor acestora asupra producției agricole;

– inventarierea terenurilor agricole degradate și elaborarea unor programe/planuri de acțiune corespunzătoare pentru restaurarea, prevenirea, reducerea riscurilor și combaterea degradării terenurilor destinate agriculturii;

– actualizarea proiectului de Strategie pentru cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul agroalimentar pe termen mediu și lung; orientarea cercetării spre adaptarea agriculturii la efectele negative ale schimbărilor climatice în domeniile prioritare pentru sectorul agricol;

– simplificarea regulilor și procedurilor/cerințelor de accesare a măsurilor implementate prin PAC 2021-2027 evaluate ca având impact în prevenirea și diminuarea efectelor schimbărilor climatice.

Auditul poate fi descărcat în format PDF de aici.

Intră pe grupul de Facebook asociat site-ului, spune-ne cu ce te putem ajuta și hai să împădurim!

Dacă intențiile dvs. în privința aplicării la finanțare sunt serioase, vă invităm să vă alăturați grupului de Whatsapp accesând acest link. Veți găsi pe grup zeci de consultanții și inginerii silvici care elaborează proiecte tehnice de împădurire. Ei vă pot răspunde punctual fiecărei întrebări și vă pot asista pe toată perioada derulării proiectului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *