Prima de sechestrare forestieră a carbonului pentru orice pădure nou înființată – 456 euro/ ha timp de 20 de ani

Cei care iau decizia de a înființa o pădure de la zero vor primi anual o primă de sechestrare forestieră, timp de 20 de ani. Prima are valoarea de 456 de euro pentru fiecare hectar de pădure nouă și va fi încasată anual de proprietar, pentru rolul pe care îl are pădurea nou înființată în stocarea carbonului. Suma reprezintă valoarea carbonului stocat în biomasă de către o plantație forestieră de la înființare și până la vârsta de 20 de ani.

Decizia Guvernului de acordare de noi stimulente financiare celor care împăduresc este motivată prin faptul că până la sfârșitul anului 2023, România s-a obligat prin PNRR să realizeze lucrări de împădurire și reîmpădurire pe o suprafață de 25.000 ha, iar în perioada 2024 – 2026 are obligația să realizeze alte 31.000 ha lucrări de împădurire și reîmpădurire

În momentul de față, ritmul de împădurire a terenurilor din afara fondului forestier național este unul foarte scăzut, adică mai puțin de 200 ha în anul 2020.

Prima de sechestrare forestieră a carbonului se va acorda în ultimul trimestru al fiecărui an, începând cu anul recepționării lucrărilor de plantare, în cuantum de 456 euro/an/ha, pentru o perioadă de 20 de ani, la cursul BNR de la 1 ianuarie a anului în care se acordă, în baza unui raport, care să confirme existența plantației realizate, întocmit de către Garda Forestieră competentă teritorial;

Ghidul de finanțare pentru acordarea primei de sechestrare forestieră este în dezbatere publică.

„Ghidul de finanțare privind modalitatea de acordare a primei de sechestrare forestieră, persoanelor fizice și juridice, precum și unităților administrativ-teritoriale” este în acest moment în dezbatere publică, pe site-ul Ministerului Mediului la această adresă.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, adică până pe 18 decembrie.

Ghidului pentru acordarea primei de 456 euro/ ha va fi publicat până la data de 25 ianuarie

„Ghidul de finanțare pentru acordarea primei anuale prevăzută la alin.(1) se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a schemelor de ajutor de stat pentru finanțarea lucrărilor prevăzute la art.1 alin.(1) lit.a) și c) și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”  potrivit OUG 35/2022

 

Cuantumul finanţării pentru acordarea primei de sechestrare forestieră, evaluarea costurilor și recuperarea finanțării

Art. 6 –  (1) Plata primei de sechestrare forestieră se face anual, pentru o perioadă de 20 ani, începând cu anul înființării plantației.

(2) Prima de sechestrare forestieră se acordă cu respectarea condiției de menținere a plantației  pentru o perioadă de 20 de ani.

(3) Evaluarea costurilor aferente primei de sechestrare forestieră se realizeză anual, în trimestrul I, de către GF, având la bază suprafețele împădurite în anii anteriori și suprafețele estimate să se planteze în anul curent, conform anexei nr.1 la ghid.

 (4) Valoarea primei de sechestrare forestieră este de 456 euro/an/ha, iar transformarea în lei va fi calculată utilizând cursul Băncii Naționale a României de la 1 ianuarie a anului în care se acordă prima.

(5) Evaluarea costurilor aferente primei de sechestrare forestieră întocmită de fiecare GF se transmite până la 30 martie a fiecărui an către MMAP, care o centralizează la nivel național și o  transmite AFM  în vederea asigurării finanțării .

Intră pe grupul de Facebook asociat site-ului, spune-ne cu ce te putem ajuta și hai să împădurim!

Dacă intențiile dvs. în privința aplicării la finanțare sunt serioase, vă invităm să vă alăturați grupului de Whatsapp accesând acest link. Veți găsi pe grup zeci de consultanții și inginerii silvici care elaborează proiecte tehnice de împădurire. Ei vă pot răspunde punctual fiecărei întrebări și vă pot asista pe toată perioada derulării proiectului.

Adaugă o reacție

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *