Ministerul Agriculturii pune în dezbatere publică un nou sistem de sancțiuni cu privire la împăduriri și suprafețe împădurite

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) pregătește modificări ale sistemelor de sancțiuni cu privire la împăduriri și suprafețe împădurite.

În acest sens, vineri, 23 septembrie, reprezentanții MADR au pus în dezbatere publică, pe site-ul ministerului, proiectul de ORDIN privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.136/2020 pentru aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile începând cu anul 2020 cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă măsurii 08 – „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, sub-măsura 8.1 – „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Prevederile noului act normativ referitor la sistemele de sancțiuni cu privire la împăduriri și suprafețe împădurite pot fi consultate aici.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: [email protected].

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.