Care sunt etapele pentru accesarea fondurilor PNRR pentru împăduriri

Etapele pentru depunerea cererii de finanțare și implementarea proiectului de împădurire sunt descrise la pagina 23 din Ghidul de finanțare (versiune supusă dezbaterii).

Atenție! Ghidul de finanțare se află în acest moment în dezbatere publică, data la care începe sesiunea pentru depunerea cererilor nu a fost comunicată încă.

1. deschiderea de către solicitant a unui cont de utilizator în aplicația informatică,
2. validarea contului de către GF,
3. figurarea de către solicitant, în aplicație, a conturului suprafeței propuse pentru împădurit și
solicitarea emiterii unui aviz de principiu pentru acest amplasament,
4. verificarea amplasamentului și emiterea în aplicație a unui aviz de către GF pentru întocmirea
proiectului de împădurire (model în Anexa nr. 1),
5. întocmirea unui proiect tehnic de împădurire (model cuprins în Anexa nr. 2) de către o persoană
atestată ,
6. scanarea proiectului și introducerea sa în aplicație,
7. verificarea proiectului de către GF și avizarea sa ,
8. depunerea în aplicație a cererii de sprijin de către solicitant,
9. derularea procedurilor de evaluare a cererii de sprijin de către MMAP,
24
PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR)


https://www.facebook.com/PNRROficial/
10. aprobarea cererii de sprijin și întocmirea contractului de finanțare de către MMAP,
11. semnarea contractului de finanțare,
12. efectuarea cronologică de către beneficiar a lucrărilor prevăzute în proiect,
13. anunțarea prin aplicația inforamtică de către beneficiar a finalizării fiecărei etape de lucrări,
14. controlul pe teren de către GF a lucrărilor efectuate,
15. întocmirea de către GF, prin aplicație, a documentelor de recepție a lucrărilor și de propunere a
autorizării plăților pentru lucrările efectuate și recepționate,
16. autorizarea și efectuarea plăților de către MMAP,
17. repetarea pașilor 12-16 până la finalizarea lucrărilor prevăzute în proiect.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.