Primăriile pot beneficia și ele de decontarea lucrărilor de întreținere a plantațiilor forestiere înființate prin PNRR. Modificarea ghidului a fost aprobată de Comisia Europeană.

 

Actualizare! Decontarea lucrărilor de întreținere pentru UAT-uri a fost introdusă prin Legea nr. 236/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2022 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naţionale de împădurire şi reîmpădurire prevăzute în PNRR

1. La articolul 1, litera a) a alineatului (1) şi partea introductivă a alineatului (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) întocmirea proiectelor, precum şi efectuarea lucrărilor de împădurire şi de întreţinere a plantaţiilor realizate pe terenurile agricole din categoriile de folosinţă teren arabil şi culturi permanente, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, precum şi a unităţilor administrativ-teritoriale;”

Știrea originală, din 15 aug. 2023

Modificarea ghidului va permite deținătorilor publici de terenuri pretabile pentru împădurire să fie eligibili, pe lângă costurile de înființare și împrejmuire a plantațiilor, și pentru costurile de întreținere a acestora.

Din referatul proiectului de ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 3027/2022:

Având în vedere faptul că în data de 05.07.2023, Comisia Europeană (COM) a transmis RP RO decizia de aprobare în cazul SA. 106815 (2023/N) – PNRR – Modificarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”. Modificarea autorizată prin decizia COM permite deținătorilor publici de terenuri pretabile pentru împădurire să fie eligibili și pentru costurile de întreținere a plantațiilor forestiere (pe lângă costurile de înființare și împrejmuire a plantației, pentru care sunt eligibili potrivit formei aprobate în anul 2022 a schemei de sprijin), considerăm oportună modificarea ghidului specific, în sensul aplicării acestor prevderi, în vederea realizării investițiilor aferente Componentei C2 pentru apelul PNRR/2022/C2/S/I1.A.

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat spre consultare publică proiectul de modificare a Ghidului de finanțare a împăduririlor prin PNRR. Persoanele înteresate pot trimite sugestii și propuneri până pe 20 august 2023 la datele de contact de pe site-ul ministerului.

 

Intră pe grupul de Facebook asociat site-ului, spune-ne cu ce te putem ajuta și hai să împădurim!

Dacă intențiile dvs. în privința aplicării la finanțare sunt serioase, vă invităm să vă alăturați grupului de Whatsapp accesând acest link. Veți găsi pe grup zeci de consultanții și inginerii silvici care elaborează proiecte tehnice de împădurire. Ei vă pot răspunde punctual fiecărei întrebări și vă pot asista pe toată perioada derulării proiectului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *