Elaborare și execuție proiecte tehnice de împădurire în Bucureşti, București – Silvicultor Mica Ileana – Antonela, atestat

Adresă București, Str. Cpt. Nicolae Licăreț, nr. 4, bl. 51, ap. 1115, Sector 3, telefon: 0745512901, București, București
NumeMica Ileana – Antonela
StudiiSuperioare
Telefon0745512901
Domeniu de lucru:
  • Amenajări de desecare şi drenaj - Amenajări de desecare şi drenaj, care au drept scop prevenirea şi înlăturarea excesului de umiditate de la suprafaţa terenului şi din sol, în vederea asigurării condiţiilor favorabile de utilizare a terenurilor cu destinaţie forestieră sau destinate culturii speciilor forestiere. Aceste amenajări cuprind lucrări de colectare, de transport şi de evacuare în emisar a apei în exces
  • Amenajări pedoameliorative pe terenurile sărăturate, acide şi pe nisipuri, halde miniere etc - Amenajări pedoameliorative pe terenurile sărăturate, acide şi pe nisipuri, pe terenurile poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, pe haldele de la exploatările miniere, pe alte terenuri neproductive, cuprinzând şi lucrările de nivelare-modelare, de scarificare, de afânare adâncă, rigole şi şanţuri de scurgere a apei, arăturile în benzi cu coame, udările de spălare a sărurilor, aplicarea de amendamente şi îngrăşăminte, în scopul valorificării pentru silvicultură sau pentru cultura speciilor forestiere
  • Elaborare proiecte tehnice de împădurire - Efectuarea studiilor de teren şi elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic
  • Executare lucrări de împădurire - Efectuarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic
  • Împădurirea terenurilor agricole, perdele forestiere de protecţie şi plantaţii - Împădurirea terenurilor agricole, perdele forestiere de protecţie şi plantaţii pentru combaterea eroziunii solului şi stabilizarea nisipurilor mişcătoare
  • Îngrijirea arboretelor prin degajări, depresaj, curăţări - Îngrijirea arboretelor prin degajări, depresaj, curăţări, îngrijirea marginii de masiv, elagaj artificial, emondaj şi deschiderea culoarelor de acces, în condiţiile prevăzute la art. 2 lit. c);
  • Întreţinerea seminţişurilor şi plantaţiilor forestiere - Întreţinerea seminţişurilor şi plantaţiilor forestiere
  • Regenerarea pădurilor - Regenerarea pădurilor - lucrările sau prestările de servicii pentru favorizarea instalării seminţişului pe cale naturală, pregătirea terenului şi a solului şi instalarea vegetaţiei lemnoase pe cale artificială prin împăduriri propriu-zise şi reîmpăduriri;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *