Garda Forestieră Focșani răspunde. Ce proiecte de de împădurire a avizat în Galați, Tulcea, Vrancea și Vaslui

primaimpadurire.ro a cerut tuturor structurilor teritoriale ale Gărzii Forestiere informații despre proiectele de împădurire avizate. Garda Forestieră are un rol avizator și de control pentru a asigura buna implementare a proiectelor de împădurire finanțate prin programul „Prima Împădurire” și este în contact permanent cu proiectanții dar și cu beneficiarii proiectelor de împădurire.

De la Garda Forestieră Focșani am primit primul și cel mai complet răspuns, pe care îl redăm mai jos cu mici editări care țin de prezentarea datelor.

Garda Forestieră Focșani avizează toate proiectele tehnice de împădurire a terenurilor agricole din raza sa de competență, respectiv, județele Vrancea, Buzău, Galați, Tulcea, Vaslui și Brăila.

Pe parcursul celor cinci sesiuni de depunere a proiectelor desfășurate în perioada 2017-2021, Garda Forestieră Focșani a analizat un număr de 33 proiecte tehnice de împădurire a unor suprafețe de teren agricol (arabil sau pajiști permanente afectate de fenomene de degradare), pentru o suprafață totală de 546,99 ha, din care au fost avizate favorabil 30 pentru suprafața de 539,70 ha și 3 au fost respinse;

CeIe trei proiecte menționate mai sus au fost respinse din diverse motive, printre care:

  1. Nerespectarea de către proiectant la elaborarea proiectului tehnic de împădurire a prevederilor OM 636/2002 privind aprobarea „Îndrumărilor tehnice silvice pentru înființarea, îngrijirea și conducerea vegetației forestiere din perdelele forestiere de protecție”;
  2. Introducerea în proiectul de împădurire a altor parcele față de cele nominalizate în Nota de constatare eliberată de centrul județean APIA;
  3. Nerespectarea de către proiectant la elaborarea proiectului tehnic de împădurire a prevederilor OM 1652/2000 privind aprobarea „Normelor tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerate a pădurilor și împădurire a terenurilor degradate”;

Până în prezent s-au demarat lucrările de împădurire pentru un număr de 19 proiecte, cu o suprafață totală de 306,62 ha, din care 18 au fost declarate conforme, iar pentru unul a fost luată decizia închiderii angajamentului ca urmare a aplicării unor sancțiuni de neconformitate.

Din cele 18 proiecte demarate, s-au finalizat lucrările de înființare pe 17, iar pe unul s-au realizat lucrările parțial (68,35 ha din 113,62 ha – Primăria comunei Berezeni, județul Vaslui). Pentru acest proiect, lucrările au fost efectuate prin persoană juridică atestată, respectiv SC Miluca SRL;

Comuna Brezeni, județul Vaslui a primit finanțare pentru împădurirea a 113 ha de teren în sesiunea 3 (2019) de finanțare a măsurii Prima Împădurire.

Pentru proiectul beneficiarului SC Frizon Maica West Wild River SRL, Garda Forestieră Focșani nu a fost notificată cu privire la finalizarea lucrărilor de împădurire, prin urmare nu avem date în privința persoanei care asigură dirigenția de sandier sau a firmei atestate care execută lucrările;

SC Frizon Maica West Wild River SRL  a primit finanțare pentru împădurirea a 106 hectare de teren în județul Vrancea în sesiunea 5 a programului Prima Împădurire (2020).

În cazul proiectelor pentru care nu s-au înființat încă plantațiile, beneficiarii au la dispoziție trei ani pentru finalizarea lucrărilor de împădurire de la semnarea angajamentelor;

Termenul de înființare a pIantațiiIor, reglementat prin OMADR nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, a modificat prin OMADR nr.330/2020, fiind de 3 ani de la data semnării angajamentului pentru beneficiarii sesiunilor 1,2 si 3, conform art.26, aIin. (3); Pentru sesiunile ulterioare, termenul de finalizare a lucrărilor de împădurire este de doi ani de la semnarea angajamentelor.

Date de contact pentru proiectanți/diriginți de șantier/firme de împădurire din județele Galați, Tulcea, Vrancea și Vaslui

Date de contact ale persoanelor atestate care au elaborat proiecte tehnice de împădurire sau care au asigurat asistența tehnică la înființarea plantațiilor.

Silvicultori județul Galați 

Proiectant și diriginte de șantier domnul Hotnogu Theodor Edmond – nr. contact 0745525867

Silvicultori județul Tulcea

Proiectant și diriginte de șantier domnul Tănase Petrică – nr. contact 0745020268

sau

SC Deacu Farmcom SRL –  Firma atestată pentru efectuarea lucrărilor de împădurire nr. contact administrator Deacu Costel 0724248150);

Silvicultori județul Vrancea

Temelie Cosmin Aurelian – a asigurat atât proiectarea cât și dirigenția de șantier (nr. telefon 0752121565);

Silvicultori județul Vaslui 

Pasat Cătălin – a asigurat proiectarea și dirigenția de șantier (nr. telefon 0745755844);

SC Miluca SRL —persoană juridică atestată pentru executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare în domeniul silvic (nr. telefon 0766719653).

Silvicultori județul Brăila

Silvicultori județul Buzău

Mai mulți silvicultori atestați pentru efectuarea de proiecte tehnice de împădurire și alte lucrări de îmbunătățiri funciare în domeniul silvic găsiți aici.

Intră pe grupul de Facebook asociat site-ului, spune-ne cu ce te putem ajuta și hai să împădurim!

Dacă intențiile dvs. în privința aplicării la finanțare sunt serioase, vă invităm să vă alăturați grupului de Whatsapp accesând acest link. Veți găsi pe grup zeci de consultanții și inginerii silvici care elaborează proiecte tehnice de împădurire. Ei vă pot răspunde punctual fiecărei întrebări și vă pot asista pe toată perioada derulării proiectului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *