Compoziții, scheme și tehnologii de împadurire – Norme tehnice și ghid de bune practici

Pentru că foarte lume se întreabă de ce nu pot avea libertate în alegerea speciilor forestiere utilizate în compozițiile de împădurire a terenurilor cu finanțare prin PNRR, publicăm Normele tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate și Ghidului de bune practici privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate.

Inginerii silvici care fac proiectele tehnice de împădurire trebuie să respecte aceste norme – Fișier în format PDF.

Criteriile utilizate la stabilirea compoziției de împădurire:

 1. se elaborează separat pentru fiecare unitate stațională identificată;
 2. are la bază descrierile condițiilor pedostaționale, climatologice și ale etajului de vegetație, care sunt specifice fiecărei unități staționale;
 3. va ține cont de prevederile Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.533/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate și a Ghidului de bune practici privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate, în special pentru trupurile de pădure vor fi utilizate soluţiile de împădurire specifice terenurilor slab erodate sau a altor categorii de terenuri degradate, în funcţie de factorii limitativi identificaţi, , respectiv de prevederile Îndrumărilor tehnice silvice pentru înființarea, îngrijirea și conducerea vegetației forestiere din perdelele forestiere de protecție (ce vor fi utilizate în cazul perdelelor forestiere de protecție);
 4. vor fi utilizate doar speciile din lista prevăzută la Anexa 3, care sunt cele mai adaptate climatic, respectiv cele tolerante la stres hidric în aer sau sol şi/sau tolerante la temperaturi ridicate în perioada estivală și rezistente la îngheţurile târzii;
 5. datele climatologice care se iau în considerare vor fi valorile medii rezultate după anul 2000, care pot fi disponibile de la Administrația Națională de Meteorologie și care corespund tendinței de schimbări climatice.

Orice situație deosebită, care conduce la stabilirea unei soluții tehnice care se abate de la normele / îndrumările tehnice trebuie să fie însoțită de justificări pertinente din partea proiectantului.

Compozițiile de împădurire vor cuprinde:

 • Una sau două specii principale de bază, care se pretează cel mai bine la condițiile pedostaționale identificate în prezent pe amplasamentul respectiv și la condițiile climatice modelate viitoare;
 • una sau mai multe specii arborescente, dacă este cazul, considerate de ajutor pentru specia de bază, compatibile între ele și cu specia de bază. Dacă există mai multe specii de ajutor compatibile, acestea pot fi enumerate, urmând ca la execuția plantației să se poată alege dintre acestea doar cele care pot fi procurate din oferta de pe piață.
 • specii de arbuști, dacă este cazul, pentru stimularea creșterii speciilor arborescente, de bază și de ajutor. Speciile arbustive pot fi enumerate, cu condiția compatibilității lor cu celelalte specii, având în vedere rolul lor secundar în compoziție.
 • Acțiunile de plantare vor fi reziliente climatic și fără impact negativ asupra biodiversității și de interzicere a utilizării sau răspândirii speciilor non-native. Utilizarea speciilor non-native va fi permisă doar în condițiile în care se demonstrează faptul că utilizarea materialului reproducător conduce la condiții ecosistemice favorabile și adecvate (cum ar fi cele climatice, de sol, zone de vegetație, reziliență la foc) și că speciile native prezente nu mai sunt adaptate la condițiile climatice viitoare modelate și la condițiile pedo-hidrologice;
 • Se vor utiliza numai speciile și ecotipurile de arbori care sunt adecvate pentru viitoarele condiții climatice preconizate din România;
 • Proiectele de împădurire vor fi realizate în zonele expuse / vulnerabile la riscuri climatice, în special seceta și inundațiile;

Concepția care a stat la baza elaborării compozițiilor de regenerare și ponderea acordată unor specii din fiecare grupă ecologică reflectă intenția de a menține pe cât posibil ecosistemele naturale sau cvasinaturale, precum și de a crea ecosisteme cât mai stabile, cu funcții complexe, ceea ce înseamnă în primul rând respectare principiului biodiversității.

În acest scop s-au avut în vedere următoarele principii:

 • menținerea și extinderea speciilor autohtone de valoare economică ridicată și repede crescătoare, în stațiuni de bonitate superioară și mijlocie;
 • folosirea speciilor principale în primul rând în arealul lor natural, urmând ca extinderea lor în afara arealului să se facă cu mult discernământ;
 • crearea unor amestecuri stabile între specii, evitându-se amestecurile intime, neindicate, de tipul molid-gorun, stejar-salcâm, stejar-frasin etc;
 • evitarea introducerii plopilor euramericani în stațiuni corespunzătoare șleaurilor de luncă;
 • intensificarea funcțiilor de protecție a pădurilor (hidrologice-antierozionale etc.), prin introducerea unor specii adecvate, menținerea elementelor naturale mai rustice, promovarea speciilor rezistente, utilizarea unui număr corespunzător de puieți la hectar etc.;
 • extinderea laricelui, a zâmbrului și a unor foioase (fag, paltin, anin, scoruș), pentru întărirea rezistenței rășinoaselor la doborâturi de vânt și rupturi de zăpadă, polei etc.;
 • introducerea în compoziția de regenerare în mai mare măsură a speciilor de ajutor și arbuști, atât în scop silvicultural, cât și și pentru evitarea înierbării solului și grăbirea elagajului natural (în special în zona forestieră de cîmpie și silvostepă);
 • utilizarea într-o proporție mai mare a unor specii forestiere producătoare de fructe și semințe preferate de vânat (scoruș, cireș, castan comestiobil, stejar roșu, păr, corcoduș, mălin. etc) și a unor specii pentru frunzare (salcie căprească, plop tremurător, mesteacăn.

Principii extrase din Normele tehnice.

Întrebări punctuale ajung la noi în legătură cu posibilitatea de a înființa paduri de nuc negru (forestier) cu fonduri PNRR, deoarece acesta se află pe Anexa 3 a Ghidului Solicitantului, Lista speciilor forestiere de arbori și arbuști utilizate în lucrările de împăduriri.

La o simplă căutare în normele tehnice găsim mențiunea că „Nucul negru se va introduce pe suprafețe restrânse, în pâlcuri și pe liziere de pădure”, iar în exemplele de compoziții nu îl găsim cu mai mult de 30-40% din viitoarea pădure. Într-adevăr, se poate utiliza în compozțiții, dar nu în integralitatea pădurii.

În funcție de analizele de sol, inginerul silvic care elaborareză proiectul tehnic de împădurire va decide care vor fi speciile folosite în compoziția de împădurire, care vor fi speciile de bază sau ajutătoare și în ce procente.

Intră pe grupul de Facebook asociat site-ului, spune-ne cu ce te putem ajuta și hai să împădurim!

Dacă intențiile dvs. în privința aplicării la finanțare sunt serioase, vă invităm să vă alăturați grupului de Whatsapp accesând acest link. Veți găsi pe grup zeci de consultanții și inginerii silvici care elaborează proiecte tehnice de împădurire. Ei vă pot răspunde punctual fiecărei întrebări și vă pot asista pe toată perioada derulării proiectului.

1 răspuns la “Compoziții, scheme și tehnologii de împadurire – Norme tehnice și ghid de bune practici

 1. Sunt multumit si in acelasi timp incantat de programul in devenire. Sper sa-l inteleaga lumea si sa participe la infaptuirea lui.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *